16.08.2019.

Желите да постанете посластичар, фризер или виљушкариста? Пријавите се за обуку

Економија

Национална служба за запошљавање, Филијала Суботица, организује обуке путем којих ће кандидати кроз теоријски и практичан рад стећи неопходна знања и вештине за обављање послова посластичара, фризера и виљушкаристе, а у циљу лакшег проналажења посла.

Article image
16.08.2019.

Национална служба је програме обука ускладила са потребама тржишта рада, а посебно са потребама локалног тржишта рада. Планирано је извођење обуке за посластичаре, обуке за мушко-женске фризере, и обуке за виљушкаристе у које ће бити укључено укупно 15 кандидата из Суботице, за сваку обуку по пет кандидата. Услов је да су кандидати на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, да имају најмање завршену основну школу, као и склоности и интересовања за ове послове. Заинтересовани кандидати треба да се обрате свом саветнику за запошљавање, ради добијања додатних информација и ради упућивања на групни информативни разговор. Рок за пријављивање је 30. август, а обуке ће се изводити од средине септембра.