18.08.2019.

Трошкови третирања отпада смањили би се соларном електраном

Економија

Скупштина Непрофитног јавног друштва Куншаг-Халаш ДОО, управљача погона за третирање отпада у Кишкунхалашу, изгласала је постављање мини електране на соларне колекторе.

Article image
18.08.2019.

Постављањем око хиљаду комада соларних колектора, омогућена је годишња производња око 345,00 kWh електричне енергије, што је скоро две трећине енергетских потреба третирања отпада у Кишкунхалашу. Овим се могу знатно смањити режијски трошкови погона. Према стручним прорачунима, улагање од око сто милиона форинти вратило би се за осам и по година. Планира се да електричну енергију коју производи мини енергана користи погон у периоду радног времена, а ван радног времена ће продајом бити враћена назад у електричну мрежу.

У смислу споразума који је склопљен са Националним уредом за енергетику и регулисање комуналних делатности, Непрофитно јавно друштво доо Куншаг-Халаш ће током двадесет три године продавати неискоришћену енергију, односно петнаест година након повраћаја приход од ње ће бити обезбеђен. Инвестицију друштво финансира сопственим средствима.

Фото: илустрација.