31.05.2021.

Стипендије српским и мађарским економским истраживачима

Економија

Морахалом и Зрењанин подстичу истраживање процеса економског унапређивања српско-мађарског пограничног подручја.

31.05.2021.

Од новембра 2021. до априла 2022. године по 17 младих истраживача из Мађарске и Србије добиће стипендије градова Морахалом и Зрењанин. Њихов задатак је да упознају и истражују економске процесе српско-мађарског пограничног подручја, да успостављају контакте између предузетничке сфере и студената, односно израде модел каријере младима који живе у пограничном подручју.