28.04.2022.

Сакупљају половне мобилне телефоне

Економија

Гимназија „Арон Силади“ из Кишкунхалаша учествује у међународном програму.

28.04.2022.

Неисправни мобилни телефони, таблети и модеми су с једне стране опасни отпаци, а с друге стране, рециклирани су налазишта скупих и ретких материјала. У оквиру међународног програма сарадње, поред образовних установа постављају се сабирни пунктови. На тај начин млади би могли да предају непотребан отпад, а истовремено би им се развијала свест о заштити животне средине.