30.04.2022.

Поново хара птичји грип

Економија

У све три жупаније Јужног Алфелда пронађене су заражене живинске фарме.

30.04.2022.

Килограм пачијих батака кошта преко три хиљаде форинти, јер је већина јата морала да буде уништена због птичјег грипа. Присутност вируса H5N1 потврђенa је у Жупанији Чонград-Чанад у месту Закањсек, у Жупанији Бач-Кишкун у Кишкунмајши, а у Жупанији Бекеш у местима Мезековачхаза и Тоткомлош. У оваквим случајевима и у близини заражене фарме мора да се уништи перад како би се спречило ширење епидемије.