15.05.2019.

Пијаца у Баји обновиће се са 1,3 милијарде форинти

Економија

До октобра следеће године објекат ће се потпуно обновити.

15.05.2019.

Део Пројекта Баја – Зелени град, у Програму за развој привреде у вредности од 1,3 милијарде форинти је и обнављање пијаце и њене околине, између осталог и изградња хале у два нивоа. За извођење радова, за које су добијене понуде од три друштва, прихваћена је понуда Друштва за грађевинарство, инвестиције и трговину „Modinvest“ понудом од нето 1,2 милијарде форинти – извештава baon.hu.

Пијаца ради и за време извођења радова. У првој етапи – до априла следеће године – саградиће се нова пијачна хала у два нивоа чија ће површина бити близу две хиљаде квадратних метара. У овом периоду постојећа хала и пијачни део према Шуговици биће и даље отворени. У другој етапи ће се изградити нова хала, стара ће се разградити и направиће се нови затворено-отворени продајни део. На простору од 3500 квадратних метара биће смештена 564 продајна места. Целокупна инвестиција ће се реализовати до краја октобра следеће године.