10.01.2023.

Огледни пројекат у месту Бугацпустахаза

Економија

Уз породичне куће пречистач воде у коренској зони.

10.01.2023.

На Пешчари је вода велико благо, због чега се планира да се уместо одвођења, отпадне воде пречисте поред породичних кућа. Суштина методе је да отпадне воде, помешане са течношћу за пречишћавање, прелазе преко корења биљака. На тај начин ће се прочистити и неће загађивати водослој, а побољшаће и микроклиму. У Бугацпустахази се у оквиру огледног пројекта граде пречистачи у коренској зони.