18.11.2019.

Наш Дунав: припремљена је стратегија развоја луке

Економија

За ово је и Баја заинтересована, а циљ је, између осталог, и повећање учешћа у превозу воденим путем са садашњих 3,3 на десет процената.

18.11.2019.

Документ до 2030. године израдили су конзорцијум Консалтинг-бироа Ex Ante и друштво Mahart Passnave, према коме се од трошкова у вредности од милион евра, 85 процената финансира из извора Европске уније, а 15 процената из домаћих извора. Директор друштва за државни развој лука јавног саобраћаја у Баји Ласло Нађ је рекао да је једна од најзначајнијих аграрних лука добила истакнуту улогу у нацрту, а државна лука за јавни саобраћај добила је истакнуто место у развоју. Стратегија одређује развојне циљеве у пет приоритетних области. То је преусмеравање дела робног промета на водени пут, генерисање даље потражње за грану транспорта робе воденим путем и луке, формирање финансијског система, развој хуманих ресурса са одговарајућим мерама за обуку и запошљавање, те стварање одрживог окружења регулативе.