10.07.2019.

Награда за креирање доброг амбијента за развој предузетништва

Економија

Град Сомбор добитник је Златне награде и признања најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи „GLOBALLOCAL“ за 2019. годину.

10.07.2019.

За ове награде предложено је 112 кандидата из 7 земаља (Србија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Северна Македонија и Словенија).Признање најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва додељује се посебно успешним локалним заједницама које су у изазовима новог динамичког и захтевнијег времена, оригиналним решењима и креативним мерама значајно унапредиле амбијент за бржи и одрживи развој предузетништва – као темељ развоја локалне заједнице и њених грађана.Оно што је посебно истакло Сомбор приликом кандидовања, осим поседовања „БФЦ цертификата по мери привреде у југоисточној Европи“, јесу израђени и веома успешно реализовани ЛАП-ови за запошљавање у периоду од 2016. до 2019. године, основана и функционална радна тела у области привреде и запошљавања (Привредни савет, Савет за запошљавање, Комисија за израду и имплементацију ЛАП-а за запошљавање), као и инструменти за подршку привреди и привлачењу инвеститора (Водич за инвеститоре, Каталог “brownfield – greenfield” локације, инвестициони потенцијали, економски и финансијски подстицаји, План капиталних улагања, План имплементације, Водич за будуће инвеститоре), као и наступи на сајамским манифестацијама, објављено је на званичном сајту Града Сомбора, www. sombor.rs.