08.08.2019.

Мађарско-српска сарадња помаже пољопривредницима

Економија

Организације са Велике јужне равнице и Војводине су се удружиле да заједничким развојем производа, маркетингом и обезбеђивањем квалитета помогну пољопривредним произвођачима из региона да се домогну тржишта.

08.08.2019.

Циљ пројекта који је добио средства из Интеррег-Ипа Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија јесте да помоаже локалним малим произвођачима са обе стране границе, да организује њихове активности и да им нађе тржиште за њихове производе и робу. Заједнички програм Нонпрофитне организације регионалне интеграције са Велике јужне равнице „Homokkert” и Регионално удружење грађана „Лудашпуста” из Хајдукова има опипљиве резултате.

Роба високог квалитета, произведена уз поштовање строгих критеријума осигурања квалитета, која је откупљена од локалних произвођача, под брендом „Јулишка” већ је нашла своје место на тржишту готове робе у Војводини.

Партнери су уверени да интеграција малих пољопривредника из неповољног социо-економског окружења у локалну економију може допринети успеху пограничног региона у целини.