18.07.2019.

Јединствена технологија за прераду отпадних вода насталих узгојем свиња

Економија

На фарми за узгој товних свиња „Милован Иванковић“, у Засавици код Сремске Митровице, покренут је у рад гравитациони биолошки пречистач отпадних вода.

18.07.2019.

Ово постројење је изграђено „Озонвеј“ домаћом технологијом која је јединствена у свету по иноватином решењу прераде отпадних вода које настају приликом узгоја свиња. Власник фарме, једне од најмодернијих за узгој свиња у Србији и региону, Милован Иванковић истакао је да је улагањем сопствених средстава у успостављање овог јединственог постројења обезбедио заштиту животне средине, а пре свега подземних вода, доприносећи очувању природних вредности Специјалног резервата природе „Засавица“ који се налази у близини, али истовремено обезбедио остваривање савремених европских стандарда у производњи уз повољну економску пројекцију и већу енергетску ефикасност. Указујући на предности у примени овог јединственог решења за прераду отпадних вода претежно органског садржаја, Жељко Пантић, директор предузећа „Озонвеј“ је нагласио да је такво постројење енергетски ефикасно јер троши знатно мање електричне енергије за рад, економично јер остатак суве материје из процеса пречишћавања може да се користи као висококвалитетно ђубриво или биоенергент, и ефикасно јер се отпадне воде пречишћавају до техничке воде друге категорије која се као такве испуштају у реципијент.