26.11.2023.

Из Србије у Калочу

Економија

Друштво Kalocsai Fűszerpaprika откупљује из Војводине две стотине педесет тона зачинске паприке.

26.11.2023.

Дуга топла и сува јесен погодовала је зачинској паприци. Пољопривредници Калочанске регије су убрали квалитетан и добар род. Друштво Kalocsai Fűszerpaprika ће ове године откупити од војвођанских произвођача око 250 тона зачинске паприке. Њен квалитет је адекватан квалитету сегединске и калочанске паприке заштићеног порекла, наиме, Мартонош и Кањижа су део сегединског производног краја.