15.08.2019.

Брзе обуке за стицање практичних знања у Ходмезевашархељу

Економија

Отворени универзитет из Ходмезевашархеља мештанима овог града нуди миникурсеве у трајању од 20-30 сати. Учесницима организатори обећавају стицање знања која могу одмах применити у пракси.

15.08.2019.

У оквиру једног националног програма за образовање одраслих, кратким, бесплатним курсевима за стицање конкурентних вештина и знања покушавају да становнике Ходмезевашархеља и околине примаме да поново седну у школске клупе. Програм организације „Удружено за целоживотно учење” (Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért) покрива све крајеве Мађарске. Поред Ходмезевашархеља, у још 51 места се нуде курсеви за омладину и одрасле старости између 16 и 64 године, и то на Отвореним универзитетима који располажу модерним училима и ИТ опремом.

Циљ иницијативе јесте да преносе знања и вештине које се могу искористити на тржишту рада и помажу приликом запошљавања. У Ходмезевашархељу су тренутно најпопуларнији курсеви информатике, али у оквиру програма се нуде и курсеви за припремање презентација, учење језика, а и из области трговине и финансија.