04.08.2022.

Аграрна подршка због суше

Економија

Може да се аплицира за трошкове превоза, наводњавања, као и за кредит на обртна средства.

04.08.2022.

Због дуготрајне суше, на многим местима уништено је од 70 до 80 процената производа летине. Министарство за пољопривреду је најавило да произвођачи који су претрпели штету због суше могу да траже по више основа бесповратна средства, односно кредитни мораториј. Пољопривредници могу да траже дозволу за ванредно коришћење воде, добиће подршку за повећане трошкове транспорта и одлагање отплате кредита на обртна средства.