26.06.2020.

Биће јаслице и у месту Сенткираљ

Вести

У Сенткираљу се од пре две-три године траже услуге јаслица.

26.06.2020.

У Сенткираљу дневни надзор деце испод три године привремено обезбеђује мини група од седморо малишана „Вук“ у згради дечјег вртића. Чини се да у овом насељеном месту, због тога што је то гравитационо подручје Кечкемета, али и због програма за подршку породицама, убрзано расте број становништва, па се може предвидети да ће у будућности бити још веће потребе за слободним капацитетима у јаслицама. Стога је оправдано да се формирају јаслице са две групе, максималног капацитета 28 места. За увођење ове нове услуге у предшколском васпитању планира се изградња нове зграде на празном плацу у власништву Самоуправе Сенткираља за коју јој је крајем прошле године додељена подршка из конкурсних извора. У општини ће се ускоро од две стотине седамдесет милиона форинти подстицаја у оквиру Програма просторног и урбаног развоја уредити јаслице за две групе од двадесет осморо деце. Тренутно је у току поступак јавне набавке, а ускоро би могао да почне избор извођача радова, као и реализација инвестиције.