19.03.2020.

Вода Тисе тече узводно

Мултимедијални Извештаји

Kада се заврши преуређивање главног канала у Домасеку, вода Тисе ће тећи узводно, према подручјима Пешчаре који су погођени сушом. У оквиру мађарско-српског ИПА пројекта WASIDCA – HUSRB/1601/11/0004, Дирекција за водопривреду Доњег Потисја је воду из Тисе подигла у правцу тока реке и тако је допрема на подручје Пешчаре која је често погођена сушама. За сада преуређење канала служи само еколошком циљу, међутим, дугорочно ће ово решење испунити захтеве пољопривредника овог подручја.

Article image
19.03.2020.