23.07.2020.

Уместо споменика за сећање, шумар је засадио шуму

Мултимедијални Извештаји

Сада деведесетогодишњи шумарски инжењер у пензији Иштван Белицаи је у Томпи засадио шуму у спомен на студенте Универзитета у Шопрону који су 1956. године емигрирали у Канаду, као и на револуцију 1956. године и борбу за слободу 1848. године. Већина студената је студије завршила у Ванкуверу, а касније су у Канади развили планско шумско привређивање. Иштван Белицаи због старих родитеља није пошао са њима, а будући да није вајар већ шумар, уместо споменика ‒ засадио је шуму. Шума може да се посети, налази се недалеко од мађарско-српске границе, а на путу бр. 53 изван подручја Томпе постављена је табла која показује место.

Article image
23.07.2020.