16.10.2019.

У Мађарском врту је један корак један километар

Мултимедијални Извештаји

Мини држава које привлаче тврђавом, парламентом, катедралом има разних. Мађарски врт у Јакабсалашу посетиоцима приказује воде, планине и брежуљке Мађарске. Пријатан и породичан – наш штаб је управо био у посети када су чланови невладине организације из Кечкемета решетом чистили каменчиће у кориту „Тисе“.

Article image
16.10.2019.