16.05.2020.

Млечни пут је најлепши са Иланча

Мултимедијални Извештаји

Микрорегија Иланч – место српско-мађарског астрономског ИПА пројекта VoBaNISTA – најбоље се може приказати покретним сликама. На место се враћамо и камером како бисмо приказали: Низија равна као море није ни толико пљосната – одавде се види до Печуја. Не толико далеко од градова и магистралних путева, скоро су нетакнута опстали два сегмента природе који се сад већ тако ретко уочавају: тишина и тама.

Article image
16.05.2020.