06.09.2019.

Кануима од Тисакечкеа до Сланкамена

Мултимедијални Извештаји

Студенти и професори новосадског и сегединског универзитета веслали су Тисом у оквиру прекограничног пројекта који има за циљ промоцију наутичког туризма.

Article image
06.09.2019.