18.07.2019.

Каква је типична мађарска домаћинска породица?

Мултимедијални Извештаји

Типичан пољопривредни предузетник у Мађарској, радом чланова породице, на великој површини, озбиљном подршком Европске уније производи жито. Размишљају о будућности и профит улажу у дугорочно одрживу услужну делатност. Тамо рад и визију будућности карактеристично проналази млада генерација.

Article image
18.07.2019.