06.06 - 06.06.2020.

Празник цветања каранфила у Бодоглару

Догађаји

Међу најређе дивље цвеће у Европи спада трајни или пешчарски каранфил. Ова интензивно заштићена врста јавља се искључиво на пешчарама у међуречју Дунава и Тисе.

06.06 - 06.06.2020.

Састанак: 6. јуна у 9:00 часова, на одморишту испред пута од дасака Едукативне стазе Пешчарски каранфил. Учешће износи: 1.000 форинти за одрасле, 500 форинти за ђаке и пензионере, а 2.500 форинти за породице Информације и пријаве: пријаве се врше искључиво он-лајн путем, на страници https://www.knp.hu/hu/programok/a-szegfuviragzas-unnepe-bodoglaron-101.