01.06 - 01.06.2024.

Обилазак вредности

Догађаји

01.06 - 01.06.2024.

Овога пута организатори из Кечкемета очекују заинтересоване у Бугацу. Удружење за развој микрорегија Златни песак из Кечкемета у насељеним местима чланицама организује обилазак вредности. Заинтересовани се у суботу 1. јуна у 9 сати очекују у Бугацу у Цркви св. Стефана. У оквиру обиласка места, уз пратњу стручног водича, разгледаће се црква, Музеј пошумљавања, ископавања у Петермоноштору и улазницом са попустом могу да посете Визиторски центар Златни песак. Истовремено, овде се за 2500 форинти служи и ручак. Пријаве се примају на https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPudGu1Hx2iakECEm8%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0D47540LXqnUVc0xyJ1yWWmzHnxlA-tlwFj98uPzyb0FrVtnuXaekpzeU_aem_AYlpN4i-9RUut31HtzO2MSJQWe5jt6VRK65xe4CcoxDs0WmGPNf2_S_LRqPsMQQ1nF61zKc9-jCR7x5icTuThqlc&h=AT2u1CknqAPkbu7irky6KDYdVLcs29BLYYFdDuJWTHHf32o4E82VzlnHOoMDr2BaMfjNWH6wa-TISxYk1P1tUTnn-fp_IawYWGyzuMFtYV5pz7H-3zlLe5GcUDCBpd871Ix0&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2T4CRDGhsQk9GcKDjxttKG80PKc2FFDoYAi2j8dsNPpD-ocFMqCaXTBCSDWHNoAL8sVxPAlBbeonrMYNeUbGDTYSB9NKC5Nqs40LIPZgTzNtuxuQcm7b_tiBHdH8QTUnxgy_cl0I81j2gorZPY0Hs2U7N_-dUY-skhdJmM13Hcw5RnfxZxy0mugde2__F5B-T4lNnTobDhWK9OJE8kGAQjtbqCo4oUDom_