25.04 - 28.04.2024.

Европско првенство у веслању

Догађаји

Најбољи веслачи Европе ће се у периоду од 25. до 28. априла такмичити на речици Маћ.

25.04 - 28.04.2024.

Сегедин ће бити место одржавања Европског првенства у веслању и квалификациона регата европске олимпијаде и пара-олимпијаде. Карте се могу купити на следећем линку: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.szeged2024rowing.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2HcA7y56vNRHFfnRGvKwTbIxF7Z0apGvNSonpEtUUrUtClcQJMDQen-zk&h=AT3myKp0Vvbg_WnobhlLM5kZtE_H0D4B0Qnm8D50eZdusNAnMbuFPBIoFRwzE3WLHxcEFIdNTFC_NEcPSTHHTYBjqEv0pYFTtClksrWG8DFR3k1B7yY3vJ4BNA4SvNEE3_KB&__tn__=q&c[0]=AT0UtrB2g0wb6tdG7J7sBoEKu7u9VvcLYa0rK77ndRafzjZctGmtc8r93FN5r5cnUkoaNQyITOdPLffahK6l3Yl8MUryOQM6pHNr8hUT3s-uzVcqylTxJx5juJL7r0DFEssdzNdex_rYv4pilh5rSZCnVFrA