2020.03.26.

Kétéltű hínárvágó tartja rendben a Ferenc-tápcsatornát

Régiónk

Biztosítottnak látszik, hogy a kitűzött határidőre, 2020. szeptember 28-ára befejeződik a Babeca projekt megvalósítása – a Baja-Bezdáni-csatona térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése.

Article image
2020.03.26.

Időarányosan folynak a kivitelezési munkák a Ferenc-tápcsatornának mind a magyarországi, mind a szerbiai szakaszán, kaptuk a tájékoztatást az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. Szerb oldalon a végéhez közeledik a sebesfoki zsilip felújítása, és dolgoznak a bezdáni hajózsilip munkálatain is. A magyar szakaszon Bátmonostor és Nagybaracska térségében megkezdődött a meder kotrása, illetve az említett két település mellett még Hercegszántón az uszadékkiszedő helyek létesítése. A Ferenc-tápcsatornát többféle célra használják. Legfőbb feladata, hogy a Duna–Tisza-Duna-csatorna medrébe elegendő vizet juttasson a Dunából. Ezt a funkcióját az utóbbi időkben a meder eliszapolódása következtében már nem tudta megfelelően betölteni. Ugyancsak elhasználódtak a Vajdaság területén lévő zsilipek is.

Az, hogy a csatorna medre rossz állapotba került, egyéb gondokat is okozott. Belvízvédelmi kapacitása csökkent, mint ahogyan az iszaplerakódás miatt kisebb térfogatúvá vált meder öntözés céljára is kevesebb vizet tudott biztosítani.

A csatorna ugyanakkor fontos szerepet kezdett játszani a közelében lévő önkormányzatok idegenforgalmi fejlesztési elképzeléseiben. Horgászparadicsomokat, a csónakázó turizmus számára alkalmas szakaszokat szerettek volna kiépíteni – a saját eszközeik azonban nem voltak elegendőek a csatornaszakasz helyreállítására.

Az Interreg – IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködés keretében a HUSRB/1601/11/0001 azonosítójú projekt 8,7 millió euróval támogatja a munkát. Magyar részről a bajai székhelyű Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, szerb oldalról a Vajdaság Vizei” Közvállalat és a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja működik együtt a feladat megoldásán.

Az Európai Unió támogatásával hosszú távra biztosíthatják a tápcsatorna további használatát. A legfőbb munka a régóta betöltődő medernek nemcsak az egyszeri kikotrása, hanem a folyamatos rendben tarthatóságának megteremtése is. Nagy kapacitású gépeket vásároltak, amelyekkel az iszap időről időre eltávolítható. A meder eltömődését jelentős mértékben a víz tetején vándorló uszadék lesüllyedése okozza. Ha fölfogják és rendszeresen eltávolítják ezt az anyagot, akkor jelentős mértékben lassítani lehet az üledék lerakódását. Ezt segíti elő a kétéltű nád- és hínárvágó gép, amelyet ugyancsak a projekt finanszírozásával vásároltak. Az uszadékkiszedő helyeken csónakkiemelő rézsűket is kialakítanak.

Noha e projekt célja hangsúlyozottan a vízgazdálkodás biztonságosabbá tétele, a turisztikai szempontok miatt a tervezésbe bevonták a térség önkormányzatait is. Az idegenforgalom fellendülése jelentősen javítaná e települések népességmegtartó képességét.