2020.08.13.

Két Erasmus projektumot valósítanak meg a szabadkai óvodákban

Tudomány

A „Naša Radost“ iskoláskor előtti Intézmény lesz az Erasmus „Wanders of outdoor learning”, azaz “Tanulás az óvodán kívül” elnevezésű projektumának egyik partnere, melynek megvalósítása októberben kezdődik. A projektumban részt vesznek szlovéniai, portugáliai, olaszországi, törökországi és romániai óvodapedagógusok is.

2020.08.13.

A 2022 májusáig tartó projektum értéke 160.000 euró. A “Tanulás az óvodán kívül” program magában foglalja az óvodapedagógusok tapasztalatainak egymással való megosztását, valamint több észak-bácskai óvoda is csatlakozik hozzá. A “„Naša Radost“ iskoláskor előtti Intézmény az egyetlen Szerbiában, amely E-twining státusszal rendelkezik, ami példaértékű pedagógiai hozzáállásáról tanúskodik. Az intézményben folyamatban van egy másik Erasmus projektum is, amely tavaly kezdődött, és melynek keretein belül a gyermekek meséken keresztül tanulhatnak a modern tudományról és technológiáról.