2023.05.31.

Harta újratelepítése

Régiónk

300 éve, a török hódoltság után telepítették le a német családokat.

2023.05.31.

Már a 13. századtól lakott település volt azon a helyen, ám 1723-ban, a török hódoltság után német családokkal telepítették újra a Ráday Pál birtokán lévő falut. A Pfalz környékén élt németeket nemcsak a kiváló termőföld és a Duna közelsége motiválta a költözésre, hanem az is, hogy az ellenreformáció idején ígéretet kaptak arra, hogy Magyarországon megtarthatják protestáns hitüket. Mai utódaik a pünkösdi hétvégén ünnepelték a kerek évfordulót.