11.07.2019.

За унапређење енергетске ефикасности Геронтолошком центру 15 милиона динара

Вести

Геронтолошком центру Суботица уручен је уговор за потребе санације објекта службе „Отворена заштита“ и Геронтолошког клуба „Центар 2“, захваљујући чему ће се у великој мери допринети подизању енергетске ефикасности.

11.07.2019.

До краја месеца, очекује се расписивање Јавне набавке, којом ће се изабрати извођачи радова, који ће у наредна три месеца обављати послове на замени ПВЦ столарије, кровног покривача, на термоизолацији објекта, замени постојеће расвете ЛЕД расветом, као и на увођењу топлотних пумпи које ће служити као извор загревања објеката на адреси Жарка Зрењанина 16. У протеклих 17 година, Геронтолошки центар реализовао је бројне пројекте којима је основни циљ била уштеда енергије и подизање нивоа енергетске ефикасности саме установе, путем којих је уз помоћ европских фондова у Суботицу пристигло око 99,5 милиона динара. Нови пројекат енергетске санације објекта службе "Отворена заштита" и Геронтолошког клуба "Центар 2", већински финансира Министарство рударста и енергетике са нешто више од 10 милиона динара, док локална самоуправа учествује са око 4,5 милиона динара.