08.07.2020.

Заједничка туристичка публикација о Потисју

Туризам

Тематске туристичке руте, интернет платформе и публикације помажу локалном становништву и туристима да упознају регију Тисе у жупанији Чонград-Чанад и у Војводини.

08.07.2020.

Уз подршку Програма прекогнраничне сарадње Интеррег-ИПА Мађарска-Србија, а у оквиру пројекта ИДЕНТИС су сарађивали Жупанијска самоуправа Чонград-Чанад и Туристичка организација Војводине.

Основа ове сарадње у области туризма била је спознаја да подручје регије Велике јужне равнице у жупанији Чонград-Чанад и део Војводине имају сличне географске и туристичке датости, али до сада ниједна заједничка туристичка платформа није послужила да их заједно представи.

Заједничка база података о туризму створена у оквиру пројекта и туристичка публикација коју је објавила Туристичка организација Војводине приказују атракције региона у тематском редоследу (сеоски туризам, велнес и бањски туризам, активни туризам, културни туризам и атракције индустријског наслеђа).