09.10.2019.

Војводина бележи раст броја туриста и ноћења

Туризам

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, Војводину је у јулу посетило 56.075 туриста, што је за 3,5% више у односу на исти период претходне године.

09.10.2019.

Пораст броја долазака страних туриста је 5,1%, у односу на јул месец 2018. године. Када је реч о ноћењима у АП Војводини, за јул месец, дошло је до пораста броја ноћења у износу од 9,8% (159.946 ноћења), док пораст броја ноћења страних туриста износи рекордних 18,3%, у односу на јул месец претходне године.

Нови Сад је у јулу месецу посетило 21.444 посетиоца, што је за 1,1% више него у јулу месецу прошле године. Остварени број ноћења у Новом Саду је на истом нивоу као и прошле године.

Суботица је остварила у јулу месецу 9.517 ноћења, што је за 2,1% више у односу на јул месец 2018. године, док пораст броја ноћења страних туриста износи 7,9%.

Град који из месеца у месец бележи велику прогресију у броју долазака и ноћења је Сомбор. За јул месец 2019. године, укупан пораст броја долазака туриста износи 11,1%, док укупан пораст броја ноћења износи чак 49,2%, у односу на исти период 2018. године. Бање са највећим туристичким прометом су бања Јунаковић и бања Врдник. Укупан пораст броја долазака у бањи Јунаковић, за јул месец износи 9,3%, док пораст броја долазака страних туриста износи 18,8%. Укупан пораст броја ноћења у наведеној бањи износи 11,5%, док пораст броја ноћења страних туриста износи чак 45% у односу на исти период претходне године. Када је реч о бањи Врдник, пораст броја долазака страних туриста износи 23,6%.