05.11.2019.

Туристичка организација Инђије ради на уређењу платоа код Споменика битке код Сланкамена

Туризам

Планирани радови на овом значајном културно-историјском споменику и туристичком локалитету општине Инђија, за које је у току израда идејног пројекта, подразумевају хортикултурно уређење платоа и опремање основним мобилијаром како би се створили услови за пријатнији боравак посетилаца.

05.11.2019.

С обзиром на значај овог споменика, током претходних година извршена је реконструкција споменика, постављени су декоративна расвета и нова туристичко-информативна табла. Ове године је извршенo геодетско снимање локације неопходно за пројектовање, ремонт сијалица декоративне расвете, обновљен је знак саобраћајно-туристичке сигнализације који упућује на скретање ка споменику и прибављени су услови надлежног Републичког завода за обнову слова на споменику и уклањање графита. Споменик је подигнут 1892. године, поводом обележавања 200 година битке код Сланкамена. Посвећен је бици из 1691. године која је била једна од завршних и одлучујућих битака у време Великог аустријско-турског рата. Након ње и битке код Сенте, 1699. године закључен је Карловачки мир и повучена је граница између Аустије и Турске.