05.03.2021.

Сањарења о лету

Туризам

У Сегедину се воде расправе око тога где треба да буде слободно купалиште.

05.03.2021.

У ранијим годинама у Тиси код Сегедина није се могло купати легално и бесплатно. Јужно од моста у центру града су се многи сунчали и купали, али без цивилизованих услова. Поред Тапеа, код рекреативног центра Шарга ситуација је била слична. Штранд који се наплаћује многима је скуп, те се још воде расправе где би тачно требало одредити простор, ако уопште будемо могли да идемо овог лета на штранд.