26.11.2020.

Обнавља се ускоколосечна пруга у месту Тисакечке

Туризам

Коришћењем подршке Европске уније, Самоуправа града Тисакечке реализује реконструкцију локалне ускоколосечне пруге. У оквиру пројекта изградиће се нови видиковац и задња станица. Пројекат се остварује у оквиру Програма Сечењи 2020, помоћу 236 милиона форинти бесповратних средстава Европске уније.

26.11.2020.

Свеобухватни циљ пројекта јесте да поправи туристичке услове одрживог урбанистичког развоја, као и да даље побољшава могућности туризма у земљи. Развојни пројекат садржи ревитализацију, обнављање и продужавање ускоколосечне железнице у месту Тисакечке. У оквиру пројекта на задњој станици пруге у Бањској улици изградиће се нова ремиза. Планира се да ће се пројектом реализовати и еко-туристички развој пригодан за представљање природних вредности, уређењем видиковца висине од 14 метара који ће се уклопити у средину, као и осталих места за одмор, односно остваривањем услова за њихову инфраструктуру.