12.04.2021.

Много развојних подухвата, мало гостију

Туризам

Промет у бањама Жупаније Бач-Кишкун је опао скоро на половину.

12.04.2021.

У местима Жупаније Бач-Кишкун, која свој туризам базирају на термалним и лековитим бањама, прошле године је забележено мање ноћења за четрдесет пет процената. И у години епидемије, најпопуларније су остале бање у Кечкемету, Кишкунмајши и Тисакечке, највише је пропуштено у бањи у Даводу. Истовремено, одвија се значајан развој бања у Кишкунхалашу, Лакителеку и Калочи.