10.07.2020.

Квалитет воде природних купалишта у Жупанији Бач-Кишкун је одговарајући

Туризам

Сарадници Сектора за јавно здравље ће – и пре почетка и током сезоне купања – појачано контролисати придржавање епидемиолошких и прописа јавног здравља, као и осталих мера.

10.07.2020.

У Жупанији се налази седам обележених природних купалишта: · Шолтвадкерт – језеро Вадкерти · Дунапатај – језеро Селиди · Кишкунмајша – Слободни штранд · Тисакечке – Слободни штранд · Баја Камараш – Дунав (Шуговица) · Кечкемет – Запортарозо · Кунфехерто – Слободни штранд Служба за јавно здравље ће, у зависности од дужине купалишне сезоне, сваког месеца редовно контролисати квалитет воде природних купалишта. Стручњаци у акредитованој лабораторији врше анализу узорака у којима испитују присуство контаминирајућих бактерија. Тренутно је у сваком обележеном природном купалишту у Жупанији, квалитет воде одговарајући. Резултати анализе вода у Жупанији могу да се прегледају на страници https://bkmkh.hu, а категоризацију природних купалишта је обавио Национални центар јавног здравља, која је доступна на страници: https://www.nnk.gov.hu.