27.02.2021.

Бициклистичка тура Гвоздена завеса и манифестација Народи-Укуси

Туризам

Туристичка понуда Бачалмаша је све богатија.

27.02.2021.

Туристички развој у Бачалмашу организује се у оквиру Парка природе Горња Бачка-Пешчара. Из правца Келебије и Мадороша кроз ово подручје пролази Бициклистичка стаза Гвоздена завеса, део мреже бициклистичких стаза EuroVelo. Бачалмаш нуди излетницима многе локалне занимљивости, између осталих радионицу модротиска. Надају се да ће у августу моћи да организују и традиционалну манифестацију Народи-Укуси.