06.01.2021.

Ревитализација живог света Дунавског басена

Вести

До маја ће се извршити рехабилитација рукавца Дунава Безереди.

06.01.2021.

Прошле године је почело, а до маја 2021. године, завршиће се измуљавање рукавца Дунава Безереди поред места Дунафалва и решиће се регулисање воде. Споредни рукавци и мртваје реке пружају водено станиште великом броју живих бића. У њиховим коритима се с времена на време наталожи муљ, за шта је потребна људска интервенција како би заштићене животињске врсте опстале на овом подручју. Код доњег улива рукавца Дунава Безереди градиће се и устава која ће омогућити задржавање воде.