26.06.2020.

Почиње изградња бициклистичке стазе између Кецела и Имрехеђа

Вести

Планирани развој је важан у погледу смањења опасности од незгода, доприноса бициклистичком саобраћају и уједно олакшању положаја људи који на посао и у школу иду бициклима. Завршетак инвестиције се очекује у марту 2021. године.

26.06.2020.

Ових дана ће се радно подручје предати Друштву Шолтут ДОО: наиме, на основу одлуке Владе, за пројекат који се односи на два насељена места доделиће се додатно још око четрдесет пет милиона форинти. Пре неколико дана је почело одређивање трасе стазе.

Самоуправа Града Кецела и Самоуправа Општине Имрехеђ 2017. године су на захтев конзорцијског конкурса добиле три стотине милиона бесповратних средстава подршке. У оквиру пројекта, изван настањеног подручја два места изградиће се бициклистичка стаза ширине 2,3 метра. Приликом трасирања бициклистичке стазе се водило рачуна да се што мање комуналних стубова мора преместити, јер би то био трошак од више десетина милиона форинти.