22.05.2020.

Отворен је конкурс за обуку полицијских службеника

Вести

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици 1060 полазника на стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, од којих је 76 полазника предвиђено за рад на подручју Полицијске управе у Суботици.

22.05.2020.

Од укупног броја полазника, њих 10 ће бити ангажовано на радном месту полицајца за потребе полицијских испостава на територији Суботице, Бачке Тополе и Малог Иђоша, 27 полазника за радно место саобраћајног полицајца за потребе Саобраћајне полицијске испоставе за државне путеве 1А реда и 39 полазника за радно место граничног полицајца за потребе станица граничне полиције Таванкут, Суботица и Хоргош. Конкурс је отворен до 5. јуна, а све информације могу се наћи на сајту Министарства унутрашњих послова и Центра за основну полицијску обуку, као и лично у Полицијској управи или путем телефона 024/630-319.