09.12.2020.

Универзитет у Сегедину има добре резултате

Наука

Према ранг листи институција високог образовања економског недељника „Фиђеле“ (Figyelő) за 2021. годину, Универзитет у Сегедину је постао најбољи универзитет из унутрашњости међу мађарским високошколским установама.

Article image
09.12.2020.

Овај недељник је мерио следеће показатеље: број кандидата који су заузели прво место, број оних који су примљени, проценат оних који су примљени од првопласираних кандидата, просечна оцена оних који су примљени и проценат оних који су примљени са више од 400 бодова. Квалитет образовања институција оцењиван је на основу удела предавача са научним звањем, а његово признавање на основу удела страних студената и просечног бруто месечног дохотка дипломаца, саопштено је са Универзитета у Сегедину.

Факултет за општу медицину у Сегедину добио је најбољу квалификацију у земљи међу медицинским факултетима. Факултет уметности и друштвених наука заузима треће место у области хуманистичких наука, а Факултет науке и информатике у области природних наука. Четврто место су заузели Факултет за правно и политичко образовање у области права и Центар за образовање наставника у области образовања педагога.