14.02.2020.

Улог је наш живот

Наука

Болести повезане са животним стилом који погађају значајан део друштва у фокусу су Другог националног конгреса Мађарског животног медицинског друштва у Кечкемету.

14.02.2020.

Једно од најдинамичнијих подручја мађарског здравственог система, систем примарне здравствене заштите, животне медицинске информације о могућностима о начину живота које пружају и приватне праксе, биће у фокусу Конгреса животне медицине 14. и 15. фебруара. У посебним секцијама ће се бавити са три велике групе обољења повезаних са начином живота, са кардиоваскуларним и туморским обољењима, као и са дијабетесом.

У нашој земљи овидх дана а и широм света највећи медицински изазов јесу обољења изазвана начином живота. У оквиру водећих обољења и узрока смртности као и у њиховом настанку су лоше навике исхране, начин живота са мало физичке актвности, пушење, и загађење ваздуха – наводи се у тручном програму који обухвата учеснике са целе теротирије државе и значаја јавног здравља.