11.06.2019.

Траже се стручњаци геоинформатичког профила

Наука

Од овог октобра, Природно-математички факултет у Новом Саду креће са новим, савременим студијским програмом.

11.06.2019.

Основне академске студије Геоинформатике су прилагођене потребама тржишта, са циљем да одговоре на евидентан пораст тражње за стручњацима геоинформатичког профила у Србији, а студенти се такође припремају и за учешће на међународном тржишту рада преко фриленс моддела запошљавања. Завршетком овог студијског програма, стиче се звање Дипломирани географ-Геоинформатике. Школовање траје осам семестара. Геоинформатика се бави проучавањем суштине и функција геоинформације и припреме информација у облику геоподатака. Основа је географских информационих система, а заједничка компонента свих примена геоинформатике је њихов однос према простору.