04.12.2018.

Све је мањи број средњошколаца

Наука

План уписа у школску 2019/2020. годину на територији Суботице, треба да буде усклађен између потреба школа, локалне самоуправе, привреде, као и мањинских заједница, речено је на првом Активу директора средњих школа, ком су присуствовали и представници Покрајине и Националне службе за запошљавање.

04.12.2018.

У новој школској години наћи ће се профили које тражи привреда, али ће се водити рачуна и о општим, гимназијским смеровима. Оно што ће и при састављању овог плана уписа бити велики изазов, јесте настава на језицима мањина. Према подацима из 1988. године, у Суботици се у основним школама образовало више од 16.400 деце, а данас нешто преко 10.000. Дакле, све је мањи број деце која уписују средње школе, а план уписа треба да усагласи потребе привреде и целокупног друштва. Према подацима којима располаже Привредна комора, захтеви послодаваца иду ка све софистициранијим технологијама, и школе и ученици морају томе да се прилагоде, односно да прате трендове. Нако што предлог плана буде израђен, следи његова потврда у Покрајини, а затим и у Министарству просвете.