08.02.2019.

Приближава се завршница рокова за пријаву у високом образовању

Наука

У највећој институцији високог образовања на Јужном Алфелду, на Универзитету у Сегедину се такође припремају за следећу академску годину, уводе се нове струке и специјализације.

08.02.2019.

Универзитет у Сегедину, са 12 факултета и Учитељским факултетом, са образовним портфолијом од 300 струка, јесте једна од оних институција у Мађарској која нуди најширу лепезу образовања.

Поред разноликости основних, мастер и докторских студија нагласак се ставља и на практичну наставу. Овај универзитет сарађује са 67 партнерских институција, студенти 4 факултета, у 18 струка могу да учествују у дуалном образовању. Захваљујући дуалном образовању, поред студија у високом образовању, студенти могу да уче и на пракси унутар своје струке и на тај начин могу да јачају своје стручне компетенције.

Универзитет у Сегедину покреће и нове струке: електроинжењер софтверске оријентације и инжењер-информатичар су нове струке у понуди.

Овај универзитет бројним стипендијама и менторским програмима помаже новопристиглим студентима у лакшем сналажењу у Сегедину.