10.07.2019.

Археолошка истраживања у центру Кечкемета

Наука

Стручњаци ископавају место за сахрањивање из средњег бронзаног доба и део сарматског насеља који могу да се повежу са културом Ваћа.

10.07.2019.

Археолози раде на рубу центра Кечкемета, на простору подземне гараже која је повезана са изградњом једне зграде. Приликом припремних радова откривен је део типичног сарматског насеља из 3. века. Приликом почетка истраживања, велики трапови, радионица за димљење, фуруне и локална керамика допадљиве израде, као и римска увозна керамика: тера сигилате и амфоре, потврђују некадашње присуство Сармата на овим просторима. Током превентивних истраживања откривено је место за сахрањивање из средњег бронзаног доба, вероватно из 1800-1600-тих година пре Христа, које може да се повеже са културом Ваћа. У историји Карпатског басена култура Ваћа је период око петсто година, између 2000 и 1500 година пре Христа. Популација пастира и земљорадника је живела отприлике на територији данашњих жупанија Бач-Кишкун, Пешта и Фејер – кажу стручњаци.