13.08.2019.

У жупанији Бач су отворене информативне тачке за спречавање криминала

Наш регион

Пет насеља су добила по једну макету полицајца природне величине, које су постављене на најпрометнијим местима села.

13.08.2019.

У џеповима инсталације полицајца су смештени информативни материјали. Релевантно становништво из села и околине на овај начин може да добије информације о лукавим пљачкама, крађама усева и хемијских средстава, о персоналној заштити и заштити имовине, све што може да допринесе свесној персоналној самоодбрани и превеницји криминала.

Ове информативне тачке за спречавање криминала су основане у насељима жупаније Бач-Кишкун, у оквиру пројекта под називом Шесторица у пустари – поново напуњени, односно у сарадњи полицајаца из шест жупанија у интересу безбедности оних који живе на перириферији и на салашима Велике јужне равнице.

У Кунбаји су у продавници прехрамбене робе, у Сикешду у дому културе поставили ове макете. И у Дунавечеу и Кунадачу ће полицајце од хартије поставити на јавним местима како би што више људи могло доћи до корисних информација.