28.03.2021.

У луксузном затвору починилаца кривичних дела са белим крагнама

Наш регион

Корумпирани посланик, челник фирме црвенoг муља и енергетски цезар који је несавесно руковао имовином, постао библиотекар.

28.03.2021.

Затвор у Кечкемету се помиње као луксузна установа, а процуриле су и вести да у њему издржавају казну некадашњи посланик у парламенту Роланд Менђи, бивши председник Акционарског друштва МАЛ, који је проузроковао катастрофу црвеног муља, као и Иштван Кочиш, руководилац државних фирми ‒ џокер у рукавима ранијих влада. Они су постали библиотекари и сервирачи, а Иштван Кочиш се посветио читању Јокаијевих романтичнх романа.