25.06.2019.

У Домасеку се гради центар за обуку

Наш регион

Циљ пројекта који се реализује у оквиру мађарско-румунске сарадње јесте побољшање могућности запошљавања и шанси на тржишту рада, развој пограничне регије.

25.06.2019.

У програму прекограничне сарадње Интеррег Мађарска-Румунија, Католичка кућа у Сегедину освојила је велику материјалну подршку заједно са Теоријским лицејем “Бела Барток” из Темишвара и Фондацијом “Szórvány” у Темишвару.

Мађарска страна у Домасеку, у жупанији Чонград, гради модерни центар за обуку. Румунски партнери обнављају некадашњу курију у Золду, у жупанији Тамиш.

У оквиру конкурса су направљена два модула: циљна група професионалне оријентације и каријерног вођења су млади између 15 и 25 година, а за упознавање основа предузетништва позиваће тражиоце посла између 15 и 64 године. Центри који се граде у Золду и Домасеку, поред учионица, пружаће и могућност смештаја. Програми обуке крећу на пролеће 2020. године и према плановима у њих ће моћи да се укључи 230 учесника из Румуније и 200 из Мађарске. Учешће у овим програмима се финанисра из програма и бесплатно је за све полазнике.