17.02.2021.

Спуштање деце са вештачког брдашца по вештачком снегу у Тисакечке

Наш регион

Можда је то пут будућности на Јужној низији.

17.02.2021.

У Тисакечке, месту у потпуној равници, подигнуто је вештачко брдашце како би деца из места могла да се санкају. Осим падине, потребан је и снег, који је све ређи гост у Јужној низији. Један локални предузетник је купио топове за снег, па је за хладан викенд посипан вештачки снег на брдо у дужини од педесет метара. Тако су деца из градића на обали Тисе имала изузетан доживљај.