25.06.2019.

Широм жупаније се наставља прикупљање електронског отпада

Наш регион

Због великог интересовања, након Сегедина у још пет градова жупаније Чонград Владина канцеларија Жупаније Чонград организује кампању у којој становништво прикупља електронски отпад.

25.06.2019.

У Макоу 29. јуна, у Сентешу 6. јула, у Морахалому 13. јуна, Чонграду 20. јула, у Киштелеку 27. јула између 8 и 12 сати, на привременим сабирним центрима може да се преда овај отпад.

У оквиру ове акције ставновништво може да се ослободи материјала који се не могу одлагати у комунални отпад, као што су рачунарска опрема (компјутери, телефони, мобилни телефони), мали кућни апарати (пегле, фенови за косу, кухињски роботи, итд), електронски уређаји за забаву (телевизори, радио апарати, МП плејери, итд), батерије и извори светлости.

У овим средствима се могу наћи такве опасне материје које, доспевши у контејнере за отпад пређу исту руту коју пређе комунални отпад, могу да се исперу под дејством падавина или да доспеју у ваздух приликом сагоревања и да на тај начин угрожавају животну средину.